หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และโลก" (นมธล.)

ข้อแนะนำในการสมัครออนไลน์

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครควรเตรียมข้อมูลหรือไฟล์เพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้
  1. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน ประเภทไฟล์ jpg, jpeg, png มีขนาดไม่เกิน 8 MB
  2. ไฟล์รูปผู้สมัคร ประเภทไฟล์ jpg, jpeg, png มีขนาดไม่เกิน 8 MB
  3. ไฟล์ Resume ประเภทไฟล์ pdf, word(doc, docx) มีขนาดไม่เกิน 8 MB
  4. ไฟล์สำเนานามบัตร ประเภทไฟล์ jpg, jpeg, png มีขนาดไม่เกิน 8 MB
  5. ไฟล์สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทางทั่วไป ปีะเภทไฟล์ jpg, jpeg, png มีขนาดไม่เกิน 8 MB
  • หมายเหตุ เอกสารแนบต่าง ๆ ท่านสามารถนำส่งได้ในวันรายงานตัว
  • กรณีมีปัญหาการสมัครสามารถติดต่อได้ดังนี้
  • ฝ่ายอบรมโทร 080-574-0042

กรณีท่านต้องการดาวน์โหลดใบสมัครแบบออฟไลน์สามารถพิมพ์ไฟล์แนบด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูล และส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่อบรมได้ที่ tlptu.tlptu@gmail.com